Potomstvo

hello

CHS Lueur Doreé - vrh "C" - 4 psi + 2 fenky - nar. 20.6.2018 Webové stránky

CHS De Salvia Minor - vrh "D" - 5 psů + 4 fenky - nar. 21.11.2018 Webové stránky

CHS SnowWhite Beauty - vrh "A" - 2 psi + 5 fenek - nar. 25.11.2018 Webové stránky

CHS Golden Elianne - vrh "C" - 3 psi + 1 fenka - nar. 16.5.2019 Webové stránky

CHS Million Reasons - vrh "A" - 9 psi + 4 fenky - nar. 13.3.2020 Webové stránky

CHS z Vidoule - vrh "F" - 3 psi + 4 fenky - nar. 16.4.2020 Webové stránky